Rechnungsart

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_accountingtypeType of AccountingRechnungsartINVOICE_FOR_PARTIAL_DELIVERYinvoice for partial deliveryAbschlagsrechnung / Teilrechnung
FINAL_INVOICEFinal invoiceSchlussrechnung
INDIVIDUAL_PAYMENT_PLANIndividual payment planIndividueller Zahlungsplan
Ausprägungslisten